తను చేసిన కృషిని చూసి కాకుండా, దళిత మహిళనని కులాన్ని చూసి ఇచ్చిన రివార్డును తిరిగి ఇచ్చిన పర్యావరణవేత్త సాలుమరద తిమ్మక్క

#Bharatjago : బహుశా ఇలాంటి సంఘటన మన దేశంలొ ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు. తను చేసిన కృషిని చూసి కాకుడా, తన కులాన్ని చూసి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి

Read more
error: Content is protected !!