పాకిస్థాన్ సరిహద్దులలొ భారీ విద్వంసం సృష్టించిన అమెరికన్ ద్రొణ్లు. పెద్ద ఏత్తున తీవ్రవాదుల హతం

. #Bharatjago : అన్నమాట ప్రకారం మరొకసారి అమెరికా ఏటాక్ ద్రొణ్లతొ విరుచుకు పడింది. పాకిస్థాన్_ఆఫ్గన్ సరిహద్దులలొని కునార్ ఫ్రావిన్స్ లొ తాలిబాన్ తీవ్రవాదులే లక్ష్యంగా అమెరికన్

Read more
error: Content is protected !!