అంతర్జాతీయం

ఇమ్రాన్‌ఖాన్ కు రోజులు దగ్గర పడ్దాయా ?? వేగంగా మారుతున్న పరిణామాలు

పాకిస్థాన్ లొ జరుగుతున్న పరిస్తితులు చూస్తుంటే ఇమ్రాన్‌ఖాన్ త్వరలొ తన పదవికి రాజీనామా చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్…

error: Content is protected !!