మోది పాలనలొ ఊహించనంత వేగంగా కొట్ల సంఖ్యలొ పెరిగిపొతున్న గ్యాస్ కనెక్షన్లను.

. #Bharatjago : ఇన్నాళ్ళు ఈ దేశంలో పేదలను ఓటు బ్యాంకుగా ఉపయోగించిన ప్రబుత్వాలను చూశాం. కాని నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మోదీ ఆ పేదల సమస్యలను పరిష్కారానికి

Read more
error: Content is protected !!