రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న స్వదేశీ ధనుష్ ఆర్టిలరీ గన్స్

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

భారత్ స్వదేశీపరిగ్ణానంతో ధనుష్ అర్టిలరీ గన్స్ ను తయారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే …. నిజానికి ఈ ఆర్టిలరీ రేంజ్ 38 కిలోమీటర్లు …. అయితే అమెరికన్ ఏక్స్‌కేలిబర్ అమ్యునేషన్ ను ధనుష్ ఆర్టిలరీలలొ ఉపయోగించినప్పుడు, ధనుష్ ఆర్టిలరి గన్ ఏకంగా 50 కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను చేధించగలిగింది …. సరిగ్గా రెండు మీటర్లు తక్కువ 50 కిలోమీటర్ల లక్ష్యాలను చేదించడం విశేషం …. ఒక ఆర్టిలరీ గన్ 50 కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను చేదించడం ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక రికార్డుగా చెప్పవచ్చు …. దీనితో ఇప్పటికే భారత ప్రభుత్వం, అమెరికా నుండి పెద్ద ఏత్తున ఏక్స్‌కేలిబర్ అమ్యునేషన్ ను కొనుగోలు చేస్తుంది …. ఈ రెండింటి జోడి ద్వారా, పాకిస్థాన్ సరిహద్దులలొపలికి ఉన్న తీవ్రవాద స్థావరాలకు ఘాటైన సమాధానం చెప్పవచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!