తనకు చదువు నేర్పించిన “గురువుకు” గొప్ప గురుదక్షిణనిచ్చిన యోగి ఆధిత్యనాధ్

Share the Post

.

#Bharatjago : యొగి ఆధిత్యనాధ్, ఉత్తరప్రదేశ్ సియం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన దగ్గరి నుంది, తలదైన విలక్షణ శైలిలొ దూసుకుపొతూ అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ఏంతగా అంటే, దేశంలొని ప్రతి రాస్ట్రంలొనూ ఏక్కువ శాతం ప్రజలు తమకూ యోగి ఆధిత్యనాధ్ లాంటి సియం కావాలని కొరుకుంటున్నారు.

సహజంగా ఒక స్థాయికి వచ్చిన వారందరూ తమ తమ గురువులకు గురుదక్షిణగా రకరకాల బహుమతులు ఇస్తుంటారు. కాని యోగి ఆధిత్యనాద్ మాత్రం, మరింత గొప్పగా తన గురుదక్షిణను తీర్చుకున్నారు. అది కూదా అభివృధి కార్యక్రమం చేపడ్దటం ద్వారా కావడం విశేషం.

యోగి ఆధిత్యనాధ్ గారికి హైస్కూలు లొ చదువునేర్పించిన లెక్కల టీచరు “నాగేంద్రనాధ్ బాజపాయ్” గారు,  కాన్పూర్‌  దగ్గరిలొని  కొజౌపూర్ గ్రామంలొ స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకున్నారు. అయితే కొజౌపూర్ గ్రామస్తులు ఏక్కువగా రాకపొకలు సాగించే సాలెంపూర్_కొజౌపూర్ రొడ్దంతా గుంతలు, గతుకుల మయంగా మారింది.  ప్రయాణించడానికి దుర్భరంగా మారింది.

దీనితొ కాన్పూర్‌ వచ్చిన, యొగి ఆధిత్యనాధ్ గారిని కలిసిన నాగేంద్రనాధ్ బాజపాయ్ గారు, సాలెంపూర్_కొజౌపూర్ రొడ్దంతా గుంతలు, గతుకుల మయంగా మారిందని, అక్కడి ప్రజలు బాగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలియజేసారు.

అంతే తరువాతి రొజు నుండే సాలెంపూర్_కొజౌపూర్ రొడ్దు నిర్మాణ పనులను ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టింది. యొగి, ఇంత వేగంగా స్పందించిన తీరు చూసి ఆశ్చ్యర్యపొయిన లెక్కల మాస్ఠారు “చూసారా నా శిష్యుని గొప్పతనం, అతనికి ఏవరికి ఏం ఇవ్వాలొ బాగా తెలుసు, నాకు మరెవ్వరు ఇవ్వలేని గొప్ప గురుదక్షిణ ఇచ్చాడు ” అంటూ గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారుట.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!